Hullámpala
Polintrade Kft.

Üdvözöljük a Polintrade Kft. honlapján!

A POLINTRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  „csődeljárás alatt” (4033 Debrecen, Szegedi Gergely utca 8./. A. ép., Cg.09-09-009129), adószáma: 12911921-2-09.) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban Cstv.) 12. §. (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat teszi közzé: A POLINTRADE Kft. ”cs.a” ezúton tájékoztatja a hitelezőit, hogy a Debreceni Törvényszék a 5.Cspk.09-14-000001/3 sz. végzésével elrendelte annak Cégközlönyben történő közzétételét, hogy a POLINTRADE Kft. csődeljárását elrendelte. A közzététel időpontja 2014. január hó 10. A végzés közzétételétől a POLINTRADE Kft. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában. A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart.
A POLINTRADE Kft. „cs.a” felhívja hitelezőit arra, hogy fennálló követeléseiket legkésőbb a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül (legkésőbb 2014. febr. 10-ig) – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be – a követelésüket megalapozó okiratok csatolásával – egyidejűleg az adósnak és a Debreceni Törvényszék által kirendelt vagyonfelügyelőnek, a CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zrt-nek (8800 Nagykanizsa, Ady u. 4.,Cg. 20-10-040283). A hitelezői követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező követelése 1%-át – de legalább 5.000.- Ft-ot és legfeljebb 100.000.- Ft-ot – nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zrt. Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett 14100134-40600949-01000005 bankszámlájára, amely során közleményként kérjük feltüntetni: POLINTRADE Kft. „cs.a” regisztrációs díj.
A hitelezői igény és a díjfizetés határidőn belül történő bejelentésének és megfizetésének elmulasztása jogvesztő.
A POLINTRADE Kft. ”cs.a.” jelen hirdetménnyel meghívja továbbá hitelezőit a 2014.03.03. napján 13:00 órai kezdettel a 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 2. ép. földszint alatt tartandó egyezségi tárgyalásra. Az esetleges külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17. § (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal a POLINTRADE Kft. „cs.a” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére. A meghívó mellékletei 2014. február hó 17. napjától a 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 2. ép. földszint alatt minden hétköznap 10-12 óra között személyesen is megtekinthetők.

Cseh és Lengyel szén

Imag0005.small Kiváló kalóriaértékű sziléziai lengyel szén és cseh dió, dara-és kockaszén értékesítés